Jubileumsworkshop 28 - 29 september 2022

 

Obs! Programmet uppdaterat 23 september 2022.

Lokal: Audhumbla.

Seminarielokalen ligger i Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) Ulls väg 26, Ultuna