Jubileumsworkshop 28 - 29 september 2022

 
28 september 2022

Introduktion – Göran Hartman

28 september 2022

Bäverns återkomst – en historia om hopp

28 september 2022

Bävrar – skogslandskapets elefanter och termiter

28 september 2022

Dagens bäverstam – minskar den?

28 september 2022

Bävrar och fisk – vad är så ädelt med ädelfisk?

28 september 2022

Metoder mot bäverproblem

28 september 2022

Bäverjakt från 1970-talet till idag

28 september 2022

Sjukdomar hos bäver och Tillaga bäver

Obs! Programmet uppdaterat 23 september 2022.

Lokal: Audhumbla.

Seminarielokalen ligger i Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) Ulls väg 26, Ultuna